• Buttermilch
 • peace
 • kurenaisuiren
 • szczypcik
 • sarkastyczna
 • conceptive
 • insomniia
 • wombat
 • Bastex
 • soll
 • kosmotaur
 • fiolkowa
 • kijo
 • meggy
 • kamlot
 • noheartgeneration
 • miszebra
 • Suzi
 • qbshtall
 • artbylittlea
 • chokureika
 • mamciezjemcie
 • kingarmada
 • Toyuru
 • wilszczur
 • nabnab
 • creative1
 • Tornerai
 • maciekp
 • alogos
 • nsfox
 • budu
 • przemysLENiA
 • myc
 • ulya
 • loveless
 • 8agienny
 • matija985
 • crystalmeth
 • bng123
 • absstract
 • 18alexa18
 • Stieg
 • ged
 • rocktechnika
 • tonypena
 • wrapped-in-plastic
 • O-MNIpresEnt
 • fuckyouiamdrunk
 • agquarx
 • oceanplanet
 • Curumo
 • arigatokombinator
 • ovvlsome
 • Grinsekater
 • Sivii
 • umorusany
 • diammond
 • moninka
 • klaud
 • m-jak-magia
 • edgith
 • unitedsoupsfashion
 • ladona
 • strawberrysatisfaction
 • meowl
 • promocjawsieci
 • rudaizia
 • GothLoli
 • madworlds
 • idealabs
 • spzkaz
 • GaleriaEmocji
 • annawanna
 • joshvtrevino
 • stockholmsyndrome
 • Asteraki
 • benio
 • landyrock
 • guyver
 • crazyassshit
 • swmmp
 • TheVelvetHill
 • keyrings
 • boromir
 • oopsiak
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 22 2018

9196 1b44
Reposted fromsavatage savatage via8agienny 8agienny
3266 70e8
Reposted fromtfu tfu
8154 1619
Reposted fromInsomniaNervosa InsomniaNervosa viastrzepy strzepy
4016 b65f
Reposted fromsavatage savatage viastrzepy strzepy
3113 2a25 500
Reposted frommangoe mangoe
W przeciwieństwie do natychmiastowej gwałtowności gniewu, uraza jest trwała i rozmyślna. Przyczaja się, ograniczając eskalację wypadków. Niektóre kultury- te z długą tradycją uścisku, w którym jawne akty odwetu mogły prowadzić do tragicznych skutków – dobrze znają takie przechowywane przez długi czas urazy i nietypowe skutki, jakie mogą mieć jako charakterystyczny składnik naszego życia emocjonalnego. Długie lata znoszonego w milczeniu cierpienia i snucia fantazji o zemście, rozczarowań i nadziei na odwet zostawiają blizny w naszym krajobrazie emocjonalnym.
Reposted fromkitana kitana
3233 6c61 500
first periodic table
Reposted fromkillerklown killerklown


moebius am sonntag
Reposted fromdarksideofthemoon darksideofthemoon
Reposted fromFlau Flau viawasnae wasnae
2797 d98a 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viawasnae wasnae
2694 4b7a 500
Reposted fromtakiezycieeee takiezycieeee viainzynier inzynier
Reposted fromkriokineza kriokineza viajnna jnna
Reposted fromkriokineza kriokineza viajnna jnna
Reposted fromgruetze gruetze vialte lte
5588 d1cb 500
Reposted fromretro-girl retro-girl vialte lte
8011 a33f 500
Reposted fromkels kels viaantichris antichris
Reposted frominsanedreamer insanedreamer viaPoranny Poranny
https://img.shmbk.pl/rimgsph/273655_46626255-f3f8-4210-bc8a-36c066c0104b_max_900_1200_-kuchnia-styl-skandynawski.jpg
https://img.shmbk.pl/rimgsph/273655_9878b4ff-7a21-4031-abbb-c300a1db8b81_max_900_1200_-kuchnia-styl-skandynawski.jpg
Reposted fromkriokineza kriokineza vialte lte
3192 5450 500
Reposted fromtfu tfu
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl